ليست هيرو هاي آنلاين

در اين صفحه شما ليستي از هيرو هاي آنلاين در ريلمي را که انتخاب نموده ايد مشاهده مينماييد.
نام هيرو نسل کلاس سطح (لول) موقعيت نژاد
Johny
85
Eastern Kingdoms
Aska
85
Eastern Kingdoms
Shadowfeind
85
Eastern Kingdoms
Ph
85
Kalimdor
Rwar
85
Eastern Kingdoms

pardiswow.ir @ 2010 - 2014