آغاز مجدد سرور پردیس با پچ 3.3.5
سایت pardiswow دوباره این بار با ظاهری متفاوت و به روز، راه اندازی شد. میتوانید نگاهی انجمن گفتگوی پردیس بیاندازید تا ببینید چه خبر است!
آخرین اخبار و آپدیت ها
پنج شنبه 20 تیر 1397
متن خبر !
پنج شنبه 20 تیر 1397
متن خبر !
پنج شنبه 20 تیر 1397
متن خبر !
پنج شنبه 20 تیر 1397
متن خبر !
نظرسنجی سرور پردیس
در نظرسنجی سرور پردیس شرکت کنید تا تعداد افراد به حد نصاب 1000 نفر برسد و سرور با پچ 3.3.5 یا 2.4.3 ران شود.
نظرسنجی سرور پردیس
در نظرسنجی سرور پردیس شرکت کنید تا تعداد افراد به حد نصاب 1000 نفر برسد و سرور با پچ 3.3.5 یا 2.4.3 ران شود.