جهت تماس با کارشناسان بخش پشتیبانی وارد دیسکورد پردیس شوید.

تلفن تماس: 460 10 10 - 0419 (پشتیبانی فقط در دیسکورد پردیس)

آدرس دیسکورد: https://discord.gg/TWEJ8sqfqg

آدرس ایمیل: pardiswow [at] gmail.com